تماس با ما

[trx_sc_team type=”short” cat=”102″ orderby=”none” slider=”” title_style=”default” title_align=”center” link_style=”default” title=”رئیس هیت مدیره” description=”عضو گروه بازرگانی شبکه تی وی پلاس
عضو هیئت مدیره کانون تبلیغاتی کیا نقش رسانه
برگزار کننده مراسم و جشن های خصوصی هنرمندان
برگزار کننده ایونت،افتتاحیه” link=”https://kianaghsh.com/team/%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%AF/” link_text=”اطلاعات بیشتر”]
[trx_sc_team type=”short” cat=”101″ orderby=”none” slider=”” title_style=”default” title_align=”center” link_style=”default” title=”مدیر عامل” description=”عضو گروه بازرگانی شبکه تی وی پلاس
عضو هیئت مدیره کانون تبلیغاتی کیا نقش رسانه
برگزار کننده مراسم و جشن های خصوصی هنرمندان
برگزار کننده ایونت،افتتاحیه” link=”https://kianaghsh.com/team/%D8%AD%D9%85%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%AF/” link_text=”اطلاعات بیشتر”]
[trx_sc_team type=”short” cat=”103″ orderby=”none” slider=”” title_style=”default” title_align=”center” link_style=”default” title=”مدیر بازاریابی” description=”بازاریابی با موتورهای جستجو
بازاریابی شبکه های اجتماعی
تبلیغات بر اپلیکیشن های موبایل،ارسال پیامک و…
بازاریابی از طریق همکاری در فروش” link=”https://kianaghsh.com/team/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D9%87%D9%88%D8%B4%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C/” link_text=”اطلاعات بیشتر”]