برندیگ

شماره تماس:  02126205700

برندهای برتر جهان در سال 2023 براساس ارزش برند
برندهای برتر جهان در سال 2023 براساس ارزش برند

برندهای برتر جهان یکی از موضوعات جالب توجه اکثریت مردم است. گروه Brand Finance Global 500 هر ساله با توجه به ارزش برندها و گزارشات کمپانی ها و همچنین از تحقیقات از بین مردم هرساله معتبرترین این گزارشات را ارائه میدهد. برندهای برتر جهان در سال 2023   آمازون| Amazon بر اساس این گزارش، آمازون با وجود کاهش 15 درصدی…